Знамиња

Знамињата се изработуваат од различни матeријали во зависност од намената. Знамиња за канцелариска употреба се изработуваат од материјал сатен, a знамињата за надворешна употреба се од материјал шармес.

Дури и спортските клубови и организации не би биле тоа што се без нивните препознатливи знамиња и дресови.

За надворешна декорација

Државно
Материјал: шармес

Во сите димензии.
Општинско
Материјал: шармес

Во сите димензии.
Корпоративно
Материјал: шармес

Во сите димензии.
Градско
Материјал: шармес

Во сите димензии.
Навивачко
Материјал: шармес

Во сите димензии.
Капитенско
Материјал: шармес

Во сите димензии.
Црковно
Материјал: шармес

Во сите димензии.
Бродско
Материјал: шармес

Во сите димензии.
Feather flags
Show More

За внатрешна декорација

Сатен - 1х2м
За биро - 15х30
За биро - 12х24
Show More

Изработка на знамиња, јарболи, везење, печатење и дизајн.

© 2019 Сигнум Плус | Signum Plus