top of page

Знамиња

Знамињата се изработуваат од различни матeријали во зависност од намената. Знамиња за канцелариска употреба се изработуваат од материјал сатен, a знамињата за надворешна употреба се од материјал шармес.

Дури и спортските клубови и организации не би биле тоа што се без нивните препознатливи знамиња и дресови.

За надворешна декорација

За внатрешна декорација

bottom of page