Знамиња

Знамињата се изработуваат од различни матeријали во зависност од намената. Знамиња за канцелариска употреба се изработуваат од материјал сатен, a знамињата за надворешна употреба се од материјал шармес.

Дури и спортските клубови и организации не би биле тоа што се без нивните препознатливи знамиња и дресови.

За надворешна декорација

Државно
Државно

Материјал: шармес Во сите димензии.

Општинско
Општинско

Материјал: шармес Во сите димензии.

Корпоративно
Корпоративно

Материјал: шармес Во сите димензии.

Градско
Градско

Материјал: шармес Во сите димензии.

Навивачко
Навивачко

Материјал: шармес Во сите димензии.

Капитенско
Капитенско

Материјал: шармес Во сите димензии.

Црковно
Црковно

Материјал: шармес Во сите димензии.

Бродско
Бродско

Материјал: шармес Во сите димензии.

Feather flags
Feather flags

За внатрешна декорација

Сатен - 1х2м
Сатен - 1х2м
За биро - 15х30
За биро - 15х30
За биро - 12х24
За биро - 12х24