top of page

Лична заштитна опрема

Компаниите имаат обврска да овозможат безбедно работно место за своите вработени.

Опремата за лична заштита се носи со цел да се минимизира изложеноста на опасности што можат да предизвикаат сериозни повреди на работното место.

За повеќе информации и порачки испратете порака на info@signumplus.mk.

htz.jpg
bottom of page