Лична заштитна опрема

Компаниите имаат обврска да овозможат безбедно работно место за своите вработени.

Опремата за лична заштита се носи со цел да се минимизира изложеноста на опасности што можат да предизвикаат сериозни повреди на работното место.

За повеќе информации и порачки испратете порака на info@signumplus.mk.

Изработка на знамиња, јарболи, везење, печатење и дизајн.

© 2019 Сигнум Плус | Signum Plus